Register with INEOS Styrolution

หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานกับสไตโรลูชั่น  คุณสามารถสมัครได้ฟรี เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงการใช้งานออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานกับสไตโรลูชั่น ยังช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ในทุกที่ ทุกเวลา

นักลงทุนสถาบันและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุน สามารถสมัครใช้งานเพื่อการเข้าถึงข้อมูลพิเศษด้านการลงทุนได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อยู่ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

Required fields are marked with an asterisk (*).

กรุณาเลือกคำขึ้นต้นของคุณ
กรุณาใส่ชื่อของคุณ
กรุณาใส่นามสกุลของคุณ
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ
ประเทศ พื้นที่ หมายเลข
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
แฟกซ์
Please enter numbers only.
กรุณาใส่ชื่อบริษัทของคุณ

รูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของสไตโรลูชั่น ช่วยให้คุณสามารถเลือกสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของเราได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเลือกดูผลิตภัณฑ์สไตรีนิคส์ที่มีอยู่อย่างมากมายหลากหลายทางเลือก

หรือเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยฟังก์ชันการค้นหาของสไตโรลูชั่นได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์

The INEOS Styrolution Online Order Management site enables our customers to easily place direct order and track its status. You can also select products from our eShop.

You can browse our wide range of styrenics solutions or find specific products quickly with the INEOS Styrolution product search function – 24 hours a day, seven days a week.

คุณมีตัวแทนขายของคุณที่สไตโรลูชั่นแล้วหรือยัง? กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลของตัวแทนขาย

กรุณากรอกความคิดเห็นของคุณ
กรุณากรอกความคิดเห็นของคุณ
The INEOS Styrolution Regulatory Document Access site enables you to access to all documents.
ความยากของรหัสผ่าน:
กรุณาตรวจสอบรายการของคุณและลองอีกครั้ง
รหัสผ่านไม่ตรงกัน

(หลักเกณฑ์ การตั้งรหัสผ่าน) การกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ถือเป็นความจำเป็น รหัสผ่าน ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร รหัสผ่านของคุณ จะต้องประกอบไปด้วย ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็ก ผสมกับตัวเลขหรือสัญลักษณ์

* ช่องที่จำเป็นต้องใช้